Hata mesajı

Notice: Undefined index: rule_themes in css_injector_init() (line 53 of /var/www/drupal/public_html/sites/all/modules/css_injector/css_injector.module).

ADOM Hakkında

Anadolu Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma, Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi (ADOM)’un temelini Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde 19 Mart 1976 tarihinde kurulan Avrupa Tolulukları Enstitüsü oluşturmaktadır. Bu itibarla Türkiye'nin Avrupa Toplulukları üzerine faaliyet gösteren ilk akademik birimlerinden birisidir. Enstitü en son 23 Ekim 1999 tarihli yönetmelik ile Anadolu Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma, Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi (ADOM) olarak yeniden yapılandırılmıştır.
ADOM kuruluş amacı, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB)’ne uyum sürecine katkı sağlamak, AB ve AB-Türkiye ilişkileri konularında araştırmalar yürütmek, uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunmak ve kamuoyunu bilgilendirmektir.

ADOM "Anadolu Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma, Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliği" uyarınca Rektörlüğe bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Merkez amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmalarda bulunmayı hedeflemektedir:

  • Türkiye-AB ilişkileri ve AB konularında, Türkiye’de ve AB’de yayımlanmış her türlü dokümanı toplamak ve bunları kullanıma sunmak,
  • Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans vb. akademik faaliyetler düzenlemek,
  • Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konularında araştırma ve inceleme yapmak ve uygulamalı çalışmalara olanak sağlamak,
  • Rapor, bülten, dergi yayımlamak, proje ve benzeri çalışmaları yürütmek,
  • Türkiye-AB ilişkileri ve Avrupa Birliği konularında, uzmanlık kazandırmayı hedefleyen eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermektir.

VİZYON

"Türkiye AB ilişkilerine katkıda bulunan, kamuoyunu yönlendiren, yaşam boyu öğrenme odaklı bir araştırma ve dokümantasyon merkezi olmak" 

MİSYON

Kent, bölge, ülke ve dünya insanının Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri konularında sahip olduğu bilgi düzeyini artırmak amacıyla,

  • Avrupa Birliği ve AB-Türkiye İlişkileri konularında her türlü dokümanı toplamak ve bunları kullanıma sunmak,
  • Avrupa Birliği ve AB-Türkiye İlişkileri konularında eğitim, araştırma ve projelerle bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamak,
  • Türkiye ve AB ilişkileri konusunda kamuoyu oluşturmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirmektir.

TEMEL DEĞERLER

ADOM gerçekleştirdiği insan odaklı yaratıcı faaliyetlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik, güvenirlik ve adillik ilkelerini temel değer olarak alır.